Henkilötietojen käsittely sukuseurassa

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista sukuseurassa käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja julkaistaan sen jälkeen sukuseuran internet-sivulla.

Lisätietoa: https://www.eugdpr.org/

Vastaa