Sukukirja 2022

Lakan suku II
Ahti Kopperi: Lakan suku II (2022)
500 vuotta Lakan sukua 1520-2022

– Lakanmies
– Vanhalakka
– Sydänmaanlakka
– Vinnikka
– Lakka

Hinta: sukuseuran jäsenille 90 euroa, muille 120 euroa

Kirjaa saa myös Kiteeltä noutamalla:
Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto
Ahti Kopperi
Ruoritie 11, 82500 KITEE
0500 – 229 119
www.telemail.fi/ahti.kopperi
ahti.kopperi@telemail.fi