Jäsenmaksu 2021

Vuoden 2021 jäsenmaksutiedot:

Saajan tilinumero IBAN: FI85 5453 0620 0582 15
Saaja: Sukuseura Vanhalakka-Sydänmaanlakka-Lakka ry
Viesti: Oma nimi ja jäsennumero
Eräpäivä: 31.12.2021
Maksettava: 15€

Jäsenmaksu 2021